×

Ιστορική επιτυχία του Ασφαλιστικού Σχεδίου Υγείας DCare
Για πρώτη φορά ένα Σχέδιο από την Κύπρο μπαίνει σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά

Η κυπριακή εταιρεία AKD Insurance ξεπερνά τα σύνορα της Κύπρου και εισέρχεται στην αγορά της Ευρώπης με ένα πρωτοποριακό Ασφαλιστικό Σχέδιο Υγείας, το DCare.

Πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία της AKD Insurance, αφού το DCare γίνεται ένας σταθμός στον ασφαλιστικό τομέα τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας, με τη δυνατότητα που έχει να είναι διαθέσιμο για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Με τη συνεργασία του ασφαλιστικού κολοσσού HDI Γερμανίας στην αντασφάλιση του DCare, κτίστηκε ένα μοντέρνο και ευέλικτο Σχέδιο Υγείας, με διεθνή κάλυψη, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί και να προστατεύσει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη.

Το DCare Medical Plan διατίθεται σε έξι διαφορετικά πακέτα, ώστε ο κάθε ασφαλιζόμενος να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες ή και των εξαρτώμενών του.