×

Η ανάγκη για ιδιωτικές Ασφάλειες Υγείας στην Ελλάδα και την Κύπρο
Επιλογή της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης


Ο τομέας της υγείας είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κοινωνικής πρόνοιας σε κάθε χώρα. Η Υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, τα κρατικά γενικά σχέδια υγείας παρέχουν σήμερα, δυστυχώς, μια πολύ βασική κάλυψη υγειονομικής φροντίδας αφήνοντας εκτεθιμένους τους πολίτες.

Είναι, λοιπόν, δικαιολογημένη η αυξανόμενη απογοήτευση του κάθε ανθρώπου για την ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας που λαμβάνει και της διαθεσιμότητάς τους όταν παραστεί άμεση ανάγκη, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων. Η αδιαφορία και πολλές φορές η απουσία του Κράτους, έχει οδηγήσει πολλούς πολίτες στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, όπως οι ιδιωτικές ασφάλειες υγείας.

Οι σύγχρονοι άνθρωποι επιλέγουν τις ιδιωτικές ασφάλειες υγείας για πολλούς λόγους. Καταρχάς, είναι σημαντική η δυνατότητα που τους παρέχουν να έχουν άμεση πρόσβαση σε γιατρούς, νοσοκομεία και προηγμένες τεχνολογίες υγείας. Δεύτερο και όχι λιγότερο σημαντικό είναι η εξασφάλιση άμεσης ανταπόκριση σε ποιοτικές ιατρικές λύσεις και κατ’ επέκταση σε μοντέρνες θεραπείες. Επιπλέον, οι ιδιωτικές ασφάλειες προσφέρουν ευρύτερη κάλυψη και μάλιστα διεθνώς, περιλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών και θεραπειών που δεν καλύπτονται πλήρως από το τοπικό δημόσιο σύστημα. Οδοντιατρική, οφθαλμολογία, ανακουφιστική θεραπεία, ψυχιατρική φροντίδα και πολλές άλλες ειδικότητες και σημαντικές παροχές που τα γενικά σχέδια υγείας αφήνουν εκτός των προγραμμάτων τους αλλά τα παρέχουν, ως δεδομένα, τα ιδιωτικά ασφαλιστικά σχέδια υγείας.

Επιπλέον, οι πολίτες αναζητούν την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση που δεν παρέχουν οι κρατικές δομές υγείας ή τα συνδεδεμένα με αυτές κέντρα υγείας. Τα κρατικά συστήματα υγείας παρουσιάζουν είτε μόνιμα είτε περιστασιακά προβλήματα, όπως έλλειψη πόρων, η αδιαφορία και μακρές αναμονές. Αυτά τα ζητήματα μπορούν δημιουργούν άγχος και ανησυχία για την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται. Αντίθετα οι ιδιωτικές ασφάλειες υγείας προσφέρουν την ασφάλεια ότι οι ασθενείς θα λάβουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, χωρίς περιορισμούς, στα πιο εξειδικευμένα κέντρα ανά το παγκόσμιο.

Είναι σημαντικό να εξετάζονται οι ανάγκες και οι δυνατότητες του κάθε ατόμου και να επιλέγονται οι κατάλληλες λύσεις για τη διασφάλιση της υγείας τους, κάτι που τα γενικά σχέδια υγείας δεν εγγυώνται. Η μεγάλη ανάγκη των πολιτών στην Ελλάδα και την Κύπρο για ιδιωτικές ασφάλειες υγείας αντανακλά την αναζήτησή τους για αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και ευρύτερη κάλυψη στον τομέα της ιατρικής, της θεραπείας, της φαρμακευτικής, των πρώτων βοηθειών, της συμπαράστασης. Αυτή η επιλογή, μπορεί και προσφέρει τη δυνατότητα για καλύτερη φροντίδα και ασφάλεια, όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για την οικογένειά τους ενώ χιλιάδες επιχειρίσεις επαναφέρουν στα βασικά οφελήματα προς το προσωπικό τους τα ομαδικά ιδιωτικά σχέδια υγείας.


Του Αντρέα Δημητρίου
(Διευθύνων Σύμβουλος AKD Insurance Ltd)